Bescherming van persoonsgegevens binnen Piccobello Beauty & Health

  Piccobello Beauty & Health als verwerkingsverantwoordelijkeOm haar goede werking te kunnen verzekeren, heeft Piccobello Beauty & Health nood aan een paar gegevens. Het betreft identiteitsgegevens, adresgegevens, e-mail, telefoon, alsook informatie over eventuele lichamelijke en gezondheidsgegevens en gebruikte verzorgingsproducten
  Piccobello Beauty & Health en haar werking zijn een constant in de tijd veranderend gegeven. Bij een eerste bezoek (of bij bestaande klanten een eerstvolgend bezoek) zal je gevraagd worden het formulier aangaande GDPR-AVG te ondertekenen. Zo geef je de toestemming om de nodige gegevens te verzamelen en te gebruiken binnen het wettelijk voorziene kader.
  Het is mogelijk dat ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens in de toekomst wordt aangepast en gewijzigd. Deze wijzigingen zullen duidelijk aangeduid worden in deze verklaring. We raden jou klant dan ook aan om deze verklaring regelmatig opnieuw na te kijken op onze website www.beautysalonpiccobello.be

  Recht op toegang tot, verbetering en verwijdering van je persoonsgegevens
  Je beschikt over een recht op toegang tot je persoonsgegevens. Piccobello Beauty & Health engageert zich tot een zo nauwkeurig mogelijke gegevensverzameling. Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd of eventueel zelfs verwijderd worden. Wij verzamelen geen gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de goede werking van ons instituut. Jij als klant hebt het recht onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden. Dit kan door ons te contacteren via het mailadres van Piccobello Beauty & Health (info@beautysalonpiccobello.be). Wij verbinden ons ertoe binnen de 15 werkdagen aan jouw verzoek een gevolg te geven. Omwille van veiligheidsredenen zullen we je in deze procedure wel vragen je identiteit te bewijzen.
  Recht om klacht in te dienen bij de Privacycommissie
  Je hebt als klant het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie, ook de ‘Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ genaamd (zie www.privacycommission.be/nl voor meer informatie) als je onverhoopt zou denken dat je gegevens verkeerd gebruikt werden.

  Recht op verzet, restrictie en gegevensoverdracht
  Je kan je als klant te allen tijde kosteloos en zonder motivering verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens indien 1)Piccobello Beauty & Health je persoonsgegevens verwerkt op basis van een niet-legitiem doel (en zij de persoonsgegevens niet verder moet verwerken op een andere juridische basis); of 2) deze persoonsgegevens verkregen werden met het oog op direct marketing. Je kan als klant ook een restrictie van de verwerking eisen, dan ben je de facto geen klant meer van Piccobello Beauty & Health.

  Google Analytics
  Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

  Logo Piccobello Beauty & Health
  Er goed uitzien en je goed voelen,
  zowel fysiek als energetisch en emotioneel.
  Contacteer ons

  Piccobello Beauty & Health
  Vleminkstraat 50
  3201 Langdorp